Digitální knihovna ČVUT je institucionální repozitář ČVUT a slouží jako celouniverzitní platforma pro uchovávání, sdílení a prezentaci publikačních výstupů ČVUT. Ukládání do repozitáře probíhá přes aplikaci V3S.

Cíle Digitální knihovny

 • ukládání, zpřístupňování a sdílení publikačních výstupů v digitální podobě vzniklých v prostředí ČVUT,
 • možnost publikování plných textů členů akademické obce ČVUT mimo tradiční publikování
 • podpora otevřeného přístupu k vědění
 • zpřístupnění výsledků vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů
 • zviditelnění výsledků univerzity v národním i mezinárodním prostředí

Více o Digitální knihovně ČVUT na webu Ústřední knihovny ČVUT.

Od března 2019 byl zahájen provoz automatického přenosu plných textů z aplikace Výsledky vědy a výzkumu (dále V3S) do Digitální knihovny ČVUT (dále DK ČVUT).

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu (publikační výsledky, výsledky aplikovaného výzkumu) a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Slouží také k odesílání výsledků do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), k exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědeckovýzkumné činnosti.

Co je potřeba vědět:

 • Soubor může vkládat autor (dále referent pracoviště nebo referent součásti některého autora, referent školy a administrátor).
 • Soubor s plným textem se vkládá ve V3S k již vytvořenému záznamu publikace na záložce DSpace.
 • Záznam musí být ve stavu Dokončeno, Připraveno k odeslání do RIV či Odesláno do RIV.
 • Plný text lze přidávat k výsledkům typu: článek, stať ve sborníku, monografie, kapitola, zpráva.
 • Vkládat lze pouze formát PDF o maximální velikosti 200 MB.
 • Články z Acta Polytechnica nelze vkládat výše uvedeným způsobem. Přenos do DK ČVUT probíhá přímo z redakčního systému časopisu. Ve V3S se články kontrolují podle ISSN.

Editace údajů ve V3S na záložce DSpace:

 • Je nutné stanovit rozsah a parametry zveřejnění výsledku v DK ČVUT.
 • Povinné údaje: status dokumentu a práva přístupu.
 • Status dokumentu (verze souboru):
  • Submitted (preprint) – verze článku před recenzním řízením (první verze rukopisu zaslaná do redakce);
  • Accepted (postprint) – verze článku se zapracovanými připomínkami, které vznikly na základě recenzního řízení;
  • Published (vydavatelská verze): konečná vydaná verze článku s finálním formátováním od vydavatele, finální publikovaná verze dostupná online čtenářům.
 • Práva přístupu:
  • Open Access (otevřený přístup) – otevřený přístup ve volném internetu pro všechny uživatele bez omezení;
  • Embargoed Access (embargovaný přístup) – publikace je uzavřená (v režimu Closed Access), dokud není k určitému datu uvolněna pro otevřený přístup. Časové embargo (pokud je stanoveno) je vždy určeno vydavatelem a je uvedené v licenční (či jiné) smlouvě. Zveřejnění souboru po uplynutí časového embarga proběhne automaticky;
  • Restricted Access (omezený přístup) – plný text zpřístupněn pouze pro interní uživatele ČVUT po přihlášení jednotným heslem ČVUT. Tuto možnost lze zvolit, pokud není znám postoj vydavatele ke zveřejnění článků, případně pokud si zadavatel není jist verzí textu, kterou smí zveřejnit. Pokud není možné dokument zveřejnit v režimu Open Access, je možné jej zveřejnit v rámci intranetu, pokud to smlouva výslovně nezakazuje;
  • Closed Access (uzavřený přístup) – pouze metadata. Soubor není dostupný nikomu, ani v rámci intranetu.
 • Pro určení režimu zpřístupnění plného textu článku je nutné znát licenční podmínky vydavatele a práva k nakládání s článkem (smlouva s dodavatelem, licenční podmínky). Je možné uvést typ licence Creative Commons, pokud je použita.
 • Politiku vydavatelů k uložení článku do repozitáře lze ověřit ve službě SHERPA/RoMEO. Tato služba obsahuje informace o tom, zda vydavatel umožňuje uložení článku do repozitáře a jakou verzi článku je možné uložit. Údaje ze systému mají informativní charakter, je nutné se vždy řídit zejména smlouvou autora s vydavatelem (copyright transfer agreement/licenční smlouva).
 • Na závěr jsou uvedena dvě prohlášení. A to, že nebudou porušena práva nakladatelů či případných třetích stran a že všichni autoři souhlasí se zveřejněním v DK ČVUT. Pokud nelze obě uvedená prohlášení odsouhlasit, může být plný text vložen pouze v režimu uzavřeného přístupu.

Přenos záznamu s plným textem do DK ČVUT:

 • Veškeré údaje jsou z V3S odeslány po potvrzení tlačítkem Uložit.
 • V DK ČVUT se automaticky založí nový záznam v kolekci Publikační činnost ČVUT.
 • Záznamu se také přidělí unikátní odkaz (tzv. handle). Tento odkaz se pošle zpět do V3S a je dostupný v detailu publikace v poli Digitální knihovna ČVUT (DSpace).
 • Plný záznam v DK ČVUT obsahuje ID záznamu z V3S.
 • Přenos z V3S standardně trvá pár sekund. Cca po 10 sekundách je vhodné obnovit zobrazení detailu výsledku a zkontrolovat, zda se objevil odkaz (handle).
 • Pokud se odkaz neobjeví do 1 minuty, vyskytla se pravděpodobně někde chyba. V takovém případě je třeba nás kontaktovat.

Editace vloženého souboru s plným textem ve V3S:

 • Soubor s plným textem ve V3S lze editovat až poté, co je přenesen do DK ČVUT a je mu přidělen handle.
 • Soubor lze editovat vložením nové verze a odpovídajících metadat.
 • Uložen je vždy pouze jeden soubor – vložením nového souboru se původní přepíše.
 • Soubor s plným textem je ve V3S nabízen ke stažení pouze za účelem kontroly – jaká verze textu byla naposledy nahrána.
 • Starší soubory s plným textem budou po přenesení do DK ČVUT z V3S postupně mazány. V DK ČVUT zůstanou uložené.

Vyhledávání ve V3S:

 • Pro vyhledávání záznamů, k nimž jsou připojené soubory s plným textem, je nutné využít pokročilé vyhledávání. To je přístupné po přihlášení do V3S.
 • Po rozbalení nabídky Další kritéria, je třeba se posunout dolů a využít kriterium Odkaz do digitální knihovny ČVUT (DSpace).
 • Vybrané kritérium se zobrazí v horní části obrazovky pod Stavem záznamu jako další možná volba pro vyhledávání.
 • Pokud u vybraného kriteria Odkaz do digitální knihovny ČVUT (DSpace) zaškrtnete Vyplněno, budou se vyhledávat záznamy s plnými texty. V seznamu vyhledaných výsledků bude vpravo uvedena ikonka s odkazem do DK ČVUT.
 • Při vyhledávání záznamů, které nemají připojen soubor s plným textem, se může zobrazit ikonka pro přidání plného textu. Zobrazí se v případě, že máte právo vložit soubor s plným textem.

Záznamy s plným textem v DK ČVUT:

 • Záznamy s metadaty a plnými texty z V3S se importují a ukládají do kolekce Publikační činnost ČVUT.
 • Přístup k textům:
  • V některých případech jsou texty zveřejněny až po časovém embargu.
  • Texty určené omezenému okruhu uživatelů jsou přístupné pouze po přihlášení jednotným heslem ČVUT.
 • Některé z uložených výsledků jsou financovány z veřejných zdrojů – je veřejným zájmem je zpřístupnit.
 • Pro přístup k pokročilému vyhledávání v DK ČVUT použijte vyhledávací pole umístěné v horní části obrazovky., Poslední změna: 10.04.2024